Praktijkinformatie

  • Geografisch zorggebied

Het zorggebied van onze huisartsenpraktijk is de wijk Ossenkoppelerhoek in Almelo en een aantal patiënten daarbuiten.

  • Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van woensdagmiddag. De praktijk is dan gesloten vanaf 12.30 uur. Voor dringende zorgvragen kunt u dan terecht bij de praktijk van Arninkhof en Roelink, Titus Brandsmahof 1 (dus op de begane grond), tel: 0546 - 43 40 58.

  • Afspraken

Er is uitsluitend spreekuur op afspraak. Dit geldt tevens voor de praktijkondersteuners en de assistentes. Van 08.00 tot 12.00 uur kunt u bellen voor een afspraak. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het consult, dit is om een adequate inschatting te kunnen maken en rekening te houden met de tijdsplanning. Wanneer u zelf denkt langer dan 10 minuten voor een consult nodig te hebben, meldt dit dan aan de assistente.

Als u verhinderd bent,verzoeken wij u vriendelijk om op tijd af te bellen.

  • Huisbezoek

Wanneer u lichamelijk niet in staat bent om op het spreekuur te komen, kunt u bij de assistente een huisbezoek aanvragen. Zij bespreekt dit vervolgens met de huisarts. Als u voor 10.00 uur belt, kunt u (afhankelijk van de aard van de klachten) nog dezelfde dag bezocht worden.

  • Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is – anders dan in het verleden – een terugbelspreekuur. Als u met de huisarts telefonisch wilt overleggen, kun u dit tot 10.30 bij de assistente aangeven. U wordt dan dezelfde dag tussen 11.00 en 12.00 uur teruggebeld.

  • Spoedgevallen

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan eerst 112.
Heeft u zeer dringend een arts nodig? Bel dan ons spoednummer : 0546- 812 832 en toets "1" voor spoed.

  • Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u inspreken op de receptenlijn: 0546- 812 832 en toets "2" voor het inspreken van recepten. De medicatie kan dan na 2 werkdagen bij de apotheek afgehaald worden.

  • Patientenfolder spreekuur

Download hier een printversie van onze patientenfolder.

Print Print

Geen documenten gevonden.

Geen documenten gevonden.

Naar het nieuwsoverzicht