Nieuwe waarneemgroep

We zijn steeds bezig om de zorg voor onze patiënten beter en makkelijker te maken. Om voor u de lijnen en afstanden zo kort mogelijk te houden, gaat per 8 januari 2017 de groep huisartsen die voor ons waarneemt (tijdens vrije middag, vakantie of ziekte) veranderen.

 

Voor dringende zorgvragen op de woensdag middag kunt vanaf 8 januari 2017 terecht bij huisartsenpraktijk Arninkhof & Roelink, tel. 43 40 58, op de begane grond van de Titus Brandsmahof.

 

Voor waarneming tijdens vakantie of ziekte is er en letterverdeling op alfabet. De praktijken waar u dan terecht kunt zijn óf in de Titus Brandsmahof óf in het Medisch Centrum Windmolenbroek (vlakbij het ziekenhuis). Het gaat om de volgende praktijken:

 

  • Arninkhof & Roelink,              Titus Brandsmahof 1,                          tel: 43 40 58
  • Kral,                                       Titus Brandsmahof 1,                          tel: 81 55 46
  • Zoon & van Lottum,               Zeearend 2,                                        tel: 81 12 12
  • Schoenmakers,                      Zeearend 2,                                        tel: 82 54 27
  • Japenga,                                Zeearend 2,                                        tel: 82 08 88
  • Verboom,                               Zeearend 2,                                        tel: 81 36 83

 

Wij vertrouwen op een goede samenwerking met de nieuwe waarneemgroep. En wij hopen hiermee de zorg voor u makkelijker en toegankelijker te kunnen maken.