Medische verklaringen, alle informatie

Er zijn verschillende type verklaringen:

Aanvraag voor sociale woningurgentie
Medische informatie kan vanwege beroepsgeheim niet aan derden, dwz aan niet-medici worden verstrekt. Aanvragen voor sociale woningurgentie dienen te worden gedaan bij AMW (algemeen maatschappelijk werk), aanvragen op medische urgentie via het Zorgloket van de gemeente Almelo.
(NB Medisch Geheim bestaat voor uw eigen privacy!)

Aanvraag ten behoeve van annuleringsverzekering
Medische informatie ten behoeve van een annuleringsverzekering kan  schriftelijk worden opgevraagd door de medisch adviseur van de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Aanvraag ten behoeve van keuringen
Medische informatie ten behoeve van keurende instanties, verzekeringsmaatschappijen etc dient schriftelijk te worden aangevraagd door een medisch adviseur met een door u ondertekende schriftelijke toestemming.

> Keuringen worden niet door ons verricht.

Uitdraai van uw medisch dossier
Uw medisch dossier staat volledig tot uw beschikking. U kunt indien u wenst een  uitdraai van uw gegevens door de assistente laten maken. 

Print Print

Geen documenten gevonden.

Geen documenten gevonden.

Naar het nieuwsoverzicht