Medische verklaringen, alle informatie

Er zijn verschillende type verklaringen, hieronder het onderscheid:

Aanvraag voor sociale woningurgentie
Medische informatie kan vanwege beroepsgeheim niet aan derden, dwz aan niet-medici worden verstrekt. Aanvragen voor sociale woningurgentie dienen te worden gedaan bij AMW (algemeen maatschappelijk werk), aanvragen op medische urgentie via het Zorgloket van de gemeente Almelo.
(NB Medisch Geheim bestaat voor uw eigen privacy!)

Aanvraag ten behoeve van annuleringsverzekering
Medische informatie ten behoeve van een annuleringsverzekering kan  schriftelijk worden opgevraagd door de medisch adviseur van de betreffende verzekeringsmaatschappij bij onze huisartsenpraktijk.

Aanvraag ten behoeve van keuringen
Medische informatie ten behoeve van keurende instanties, verzekeringsmaatschappijen etc dient schriftelijk te worden aangevraagd door een medisch adviseur met een door u ondertekende schriftelijke toestemming.

> Keuringen worden niet door ons verricht.

Uitdraai van uw medisch dossier
Uw medisch dossier staat overigens volledig tot uw beschikking, dwz u kunt naar eigen goeddunken een uitdraai van (een gewenst deel van) uw gegevens door de assistente laten uitdraaien. Wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt, is dan geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Print Print