Electronisch Patienten Dossier


Uitwisseling van uw medische gegevens

Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten wordt er waargenomen op de Centrale Huisartsenpost (CHPA).
In het kader van landelijke richtlijnen is het wenselijk, dat uw medische gegevens op de huisartsenpost in te zien zijn. Daarom vragen wij uw schriftelijke toestemming hiervoor. Elke nieuwe patiënt, ontvangt daarom een toestemmingsformulier met uitleg.

Wat gaat er gebeuren?
De huisarts houdt uw patiëntengegevens bij. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt, waar u allergisch voor bent en waar u voor behandeld wordt. De huisarts/ apotheek/ huisartsenpost/ ziekenhuis kunnen via een beveiligde verbinding via de computer bij uw gegevens. Ze gebruiken dus dezelfde gegevens. Op deze manier kan de beste medische zorg worden gegeven.

Geeft u toestemming?
Om huisarts/ apotheek/ huisartsenpost/ ziekenhuis uw gegevens te laten inzien moet u schriftelijk toestemming geven.

-         Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen: tekenen zelf;
-         Kinderen van 12-16 jaar: tekenen zelf en een ouder/verzorger tekent mee;
-         Kinderen tot 12 jaar: ouder/verzorger tekent voor het kind.

NB. De verleende toestemming kunt altijd weer intrekken.

Geeft u geen toestemming?
U kunt ook géén toestemming geven. Ook dan vult u bijgaand formulier in en stuurt dit, zo spoedig mogelijk, terug in de retourenvelop. Wanneer u geen toestemming verleent, zullen uw medische gegevens op enig moment dit jaar niet meer door de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost in te zien zijn!! Dat maakt dat er mogelijk meer risico’s optreden bij beoordeling op de huisartsenpost.

Toestemmingsformulieren.
Toestemmingsformulieren zijn te verkrijgen bij ons aan de balie. Of u kunt deze zelf downloaden via www.fealmelo.nl  Ook in deze nieuwe folder kunt u informatie en het toestemmingsformulier vinden. Verder kunt u via deze link met u DigID inloggen en uw toestemming digitaal doorgeven.

Vragen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de assistente van onze huisartsenpraktijk.  Ook kunt u kijken op de gezamenlijke website : www.fealmelo.nl.

Print Print

Geen documenten gevonden.

Geen documenten gevonden.

Naar het nieuwsoverzicht