Chronische zorg

Voor patienten met chronische ziektes is het belangrijk, om de zorg van verschillende zorgverleners goed op elkaar af te stemmen. Daarom zijn in Nederland zorggroepen opgericht. Deze zorggroepen ondersteunen de huisarts en hulpverlenes en maken afspraken die zijn vastgelegd in zorgprogramma's. Daarom is onze praktijk aangesloten bij de zorggroep Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA).

Wij nemen deel aan de volgende zorgprogramma's: Diabetes type 2, COPD en CVR (hart- en vaatziekten).

Voor meer informatie over de FEA, de inhoud van de zorgprogramma's en de aangesloten ketenpartners (zoals diëtisten, podotherapeuten ect) klikt u hier.

Patienten die deelnemen aan een zorgprogramma kunnen dit tegenkomen op de declaratieoverzicht van hun zorgverzekeraar, vaak onder het kopje "multidisciplinaire zorg". Deelname aan een zorgprogramma gaat niet ten lasten van het eigen risiko.

Print Print